Matthijs en Chantal staan voor een groep mensen een verhaal te vertellen

Hoe bouwen wij een academie?

1

Richten: visie op leren
en ontwikkelen

Uw organisatie beschikt over een missie en visie. Met doelstellingen waar medewerkers een bijdrage aan leveren. Kennis en vaardigheden zijn nodig om hier invulling aan te geven. Engagement Builders schrijft een inspirerende visie op leren & ontwikkelen, die hierop aansluit. Zo maken we een concrete en aansprekende vertaling naar de ontwikkelbehoefte van medewerkers, teams, management en directie.

2

Inrichten: vertaling van de behoefte

Wat is er al in huis aan kennis en vaardigheden, leertrajecten en interne opleidingen? Met een focusgroep uit uw organisatie brengt Engagement Builders in kaart wat de belangrijkste waarden, randvoorwaarden, wensen en behoeften zijn om uw medewerkers te laten groeien en ontwikkelen. Nu kunnen we gaan bouwen en de vertaling maken naar een concrete blauwdruk voor de academie.

3

Verrichten: ontwerp en uitvoering

In de blauwdruk van de academie onderscheidt Engagement Builders leerlijnen voor cognitieve kennis, concrete vaardigheden en leiderschapsvaardigheden: vakmanschap, meesterschap en leiderschap. De leerlijnen zijn de basis voor de ontwikkeling van concrete trainingen en opleidingsmodules, inclusief draaiboeken en bijbehorende materialen. Een totaalaanbod om medewerkers optimaal te ondersteunen in de uitvoering van hun werk.

Beheer en onderhoud

Een academie vraagt beheer; het is belangrijk dat medewerkers en trainers op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

Engagement Builders ontzorgt u volledig. Wij verzorgen de planning en logistieke organisatie van trainingen en opleidingen en helpen daarmee het succes van de academie te vergroten.
Een academie vraagt ook om onderhoud, zodat ontwikkeling van organisatie en medewerkers hand in hand blijven gaan. Wij evalueren continu de ervaringen van deelnemers én de aansluiting bij de doelen, wensen en behoeften van de organisatie. En waar nodig passen we aan.

Wat is het voordeel van een eigen academie?

Engagement Builders bouwt academies die aansluiten bij de visie, strategie, cultuur en mensen van de organisatie. Dit maakt onze werkwijze én iedere academie die wij bouwen uniek maatwerk. Dit betekent:

een integraal en professioneel opleidingsaanbod op maat, in de taal van de organisatie.

doorlopende ontwikkeling van medewerkers.

een duurzame plek voor leren & ontwikkelen binnen de muren van uw organisatie.

positionering van de organisatie als aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt.

Logo Engagement Builders wit

Engagement Builders bouwt academies en ontwikkelprogramma's op maat. We begeleiden en adviseren organisaties, teams en medewerkers in het optimaal benutten van het potentieel.

Socials

LinkedIn icoon wit

Engagement Builders BV 2023 - Alle rechten voorbehouden Privacy Policy - Algemene Voorwaarden

Ontwikkeld door Vible