Bord van Engagement Builders die staat bij een teamontwikkeling training

Haal het beste uit uw team

Wat is er écht aan de hand

Een betere samenwerking is nooit het doel op zich. De vraag is waar de betere samenwerking toe moet leiden. Samen met het team brengt Engagement Builders in kaart waar de schoen wringt en hoe het team de gewenste resultaten wél kan behalen.

Bewustwording

Engagement Builders maakt teamleden bewust van de dynamiek, de belemmerende en bevorderende patronen én de onderlinge verhoudingen in het team. En van het effect hiervan op de samenwerking en de doelstellingen. Vanuit een neutrale positie en met oprechte nieuwsgierigheid ondersteunen wij het team in het herkennen en ombuigen van gedrag dat niet bijdraagt.

Zelf doen

Engagement Builders streeft ernaar zichzelf overbodig te maken. In de teamontwikkeling leren we de teamleden om zelfstandig op hun eigen gedrag en de patronen in het team te reflecteren. We leren hen over de noodzakelijke teamcompetenties voor groei en ontwikkeling van het team.  Zodat wij, in vertrouwen, afscheid kunnen nemen en het team op eigen benen verder kan.

Werkwijze

Onze trainers en coaches zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in het trainen van vaardigheden, persoonlijk leiderschap en professioneel leidinggeven.
Engagement Builders maakt gebruik van bewezen succesvolle methodieken. Afhankelijk van wat er nodig is, putten we uit onze kennis van en ervaring met, onder andere, Deep Democracy, Systemisch interveniëren met Impact, Organisational and Relastionship Systems Coaching (ORSC), Transactionele Analyse, Systemisch Werken, Professioneel Begeleiden van Organisaties, Insights Discovery en Culturele & Corporate Antropologie.

Wat levert het de organisatie op?

Engagement Builders werkt met organisatie, medewerkers en teams samen aan duurzame teamontwikkeling, zodat:

medewerkers zich bewust zijn van het effect van hun eigen gedrag en hun invloed op de teamdynamiek.

medewerkers zich vrij voelen zich uit te spreken en openhartig te luisteren, zodat zij positief bij kunnen dragen aan het teamresultaat.

medewerkers vanuit oprechte betrokkenheid bij de organisatie de regie nemen over hun eigen ontwikkeling.

Logo Engagement Builders wit

Engagement Builders bouwt academies en ontwikkelprogramma's op maat. We begeleiden en adviseren organisaties, teams en medewerkers in het optimaal benutten van het potentieel.

Socials

LinkedIn icoon wit

Engagement Builders BV 2023 - Alle rechten voorbehouden Privacy Policy - Algemene Voorwaarden

Ontwikkeld door Vible